‘Grondwet is onbegrijpelijk’


DEN HAAG –
De grondwet is voor veel mensen onbegrijpelijk en heeft daarom nauwelijks
betekenis. "De grondwet zou een belangrijke rol kunnen spelen als bindend
element. Nu is dat absoluut niet het geval", zei voorzitter R. Hoekstra van
de nationale conventie, die is ingesteld door het kabinet, maandag in De Telegraaf.

De nationale conventie is een gezelschap van politici en vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties, dat zich gaat buigen over de toekomst van
het Nederlandse staatsbestel. De leden nemen onder meer de rol van de
grondwet in de Nederlandse samenleving onder de loep. Het gezelschap was de
afgelopen dagen voor het eerst bijeen.

Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing heeft eind vorig jaar al
aangegeven te bekijken of de grondwet in toegankelijkere taal kan worden
herschreven. Pechtold kwam daarmee tegemoet aan een verzoek van
PvdA-Kamerlid Dubbelboer. Die had betoogd dat de grondwet op dit moment te
weinig leeft bij de bevolking, omdat er veel ambtelijke taal in staat.

De conventie gaat zich verder buigen over de verhouding tussen de regering
en het parlement. Hoekstra vindt het vreemd dat het regeerakkoord door
fractievoorzitters wordt afgesproken en niet door ministers. Daardoor gaan
Kamerleden zich meer gedragen als bestuurders in plaats van
volksvertegenwoordigers, zei de voorzitter.

Ook de rol van politieke partijen behoort tot de aandachtspunten van de
conventie. Hoekstra waarschuwde dat de conventie geen „doekje voor het
bloeden is voor politici die het al decennia niet eens kunnen worden over
bestuurlijke vernieuwing.”

Lees ook:Halsema eist George Clooney
Lees ook:Afstemmen
Lees ook:Wit Boekje bedreigt Groen Boekje
Lees ook:Stem op taal. Of eigenlijk maar niet.
Lees ook:Samenzwering voor het Goede