Erotisch inleven

Het is heel moeilijk om over erotische dingen te schrijven. Met dingen bedoel ik, situaties. Erotische boeken zijn gebaat bij een auteur die zich EN goed kan inleven, EN goed kan uitdrukken. Vaak gaan inleven en uitdrukken niet samen. Of je leeft je in, of je drukt je uit. Maar met erotisch schrijven moet dat allemaal wederzijds en tegelijkertijd. Zoals dit gebeurt in de bouquetreeksboekjes. Daar gaan man en vrouw helemaal op in ‘elkaars verzengende hitte’ en dan smul je als lezer bij omschrijvingen als ‘zijn lid’ of ‘haar zich openende vrouwelijkheid’ en dan vergeet je van opwinding die wanhopig ouderwetse taal. Uiteraard, nog leuker werd het toen de uitgever (Harlequin), meldde dat de auteurs hun taal gingen moderniseren. Ik ben daar nog steeds heel benieuwd naar. Woorden als pielemuis, of swaffelen zijn natuurlijk nog steeds niet ‘des Bouquets.’ Ik denk daarom dat Bouquet voor haar modernisering gebaat zou zijn bij de beeldroman. Japanners hebben de manga. Als Bouquet dat niet ziet zitten, misschien dat die jongens van Fokke en Sukke zich er dan hard voor kunnen maken. Die hebben toch al zo’n naam.

Lees ook:Taalkr8! van start
Lees ook:Talenfestival Leuven
Lees ook:Smaakt groentensoep met een ‘n’ lekkerder?
Lees ook:Niet iedereen begrijpt de lachebekjes
Lees ook:Dialect is springlevend!