Categorie: "z Familienamen: Aangenaam!"

De Zeegers zijn uitgestorven, hun nakomelingen niet

Veel achternamen komen van voornamen.
Als iemand de zoon van Pieter was, heette hij Pietersen (Pieters
zoon). Of Peters, Peterse, Pieters, Pierson of Petter. Zo’n soort
achternaam heet een patroniem. Door verbasteringen en regionale
verschillen verschijnen patroniemen in verschillende vormen. Een
voorbeeld: Wat is de overeenkomst tussen Klaassen, Klassen,
Claessens, Claes, Klees, Coolen, Cools, Kool, Koolhaas, Nix en
Nicolaï?

Jansen en Janssen winnen samen wel

In Nederland komen een dikke 100.000
verschillende achternamen voor. België gaat daar zelfs nog
overheen met ruim 150.000 familienamen. Deze namen zijn eeuwenoud. Ze
zeggen een hoop over de geschiedenis, zowel van onze taal als van
onze cultuur.

Laten we eerst naar de meest voorkomende namen kijken.
In Nederland staat op nummer een…