Een moordkuil in het Nijmeegse hart

In het ABC van Nederlandse straatnamen komt elke week een
bijzondere straatnaam in Nederland aan bod. Deze week is M aan de beurt: de Moordkuil in Nijmegen.

Maak van je hart geen moordkuil, zeggen
ze wel eens. Maar in het hart van Nijmegen ligt de Moordkuil wel
degelijk. Je vindt het hoekje met die naam niet zomaar. Al tientallen
keren ben ik langs de Moordkuil gelopen, zonder dat deze illustere
straatnaam me was opgevallen.

Het is een wat obscuur deel van de
Korenmarkt, een wat bekender plein in de Waalstad. Je mist het
makkelijk.

Nijmegen is een stad met een lange
geschiedenis, al hebben een bombardement in 1944 en naoorlogse
bestuurders heel wat bewijzen daarvan weggevaagd. Al in de Romeinse
tijd bloeide hier de handel. Toen heette de stad nog Ulpia
Noviomagus. In al die eeuwen zal het niet altijd peis en vree zijn
geweest. Belegeringen, veldslagen, terechtstellingen, vuile ziektes
en andere onaangenaamheden ontsierden in vroeger tijden het leven een
stuk heviger dan nu.

Welke moord zou op deze plek, de
Moordkuil, hebben plaatsgevonden? Hebben hier martelaren gehangen of
lag hier een massagraf? Daar is allemaal niets van bekend. Een
terugkerend iets in deze rubriek is dat oude straatnamen vaak niet
zijn wat ze lijken. Dat is ook hier weer het geval. De exacte
herkomst van de naam, die al in 1548 als ‘Maijrtkuell’ genoemd wordt,
is niet met 100 procent zekerheid te achterhalen.

"De naam kan gegeven zijn naar
aanleiding van een ter plaatse gepleegden moord", meldt het boek
Nijmeegsche Straatnamen van een zekere H. Teunissen uit 1933.
Maar waarschijnlijker is het een verbastering van ‘modderkuil’. In
vroeger tijden waren straten niet verhard. Lager gelegen plekken
hadden meer last van water dan hogere plaatsen. Nijmegen is gebouwd
op een zanderige stuwwal en daarom behoorlijk heuvelachtig. Dat wordt
modderig als het regent.

Volgens de site nijmegencentraal.nl is
de Moordkuil de mooiste straatnaam van Nijmegen. Het is in elk geval
de spannendste naam.

Bronnen:

Rob Essers’ stratenlijst

Nijmegen Centraal

Lees ook:Blauwehandstraat
Lees ook:Een straat met zintuigen
Lees ook:Negentienvierenveertig en negentientweeënnegentig
Lees ook:Arme Uiterste Stuiver
Lees ook:Het huis van de stier in middeleeuws Oss

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.