Delft had lang moeite met Cameretten

In het ABC van Nederlandse straatnamen komt elke week een
bijzondere straatnaam in Nederland aan bod. Deze week is C aan de beurt: de Cameretten in Delft.

Cameretten klinkt een beetje exotisch.
De naam doet Franser of Italiaanser aan dan dat je zou verwachten in
de oer-Hollandse Delftse binnenstad. Aan het plein onder andere het
robuuste Koornbeurspand, waar in 1966 voor het eerst een
cabaretfestival plaatsvond. Het nog bestaande festival is intussen verplaatst naar
Rotterdam. Maar het draagt nog steeds de naam van het pleintje waar het
ooit begon.

De naam Cameretten dateert al uit de
Middeleeuwen. Op de plaats van het huidige pleintje stond toen het
Wollen Wanthuis. Dat was een lakenhal, waar handel werd gedreven. Het
gebouw bestond uit vier kamers, of cameren. In de veertiende
en vijftiende eeuw gebruikten handelaren uit Lombardije het gebouw.
Die veritaliaansden de Cameren naar cammarette.

Het exotische woord
heeft voor veel schrijfproblemen gezorgd in Delft. In de eeuwen die
volgden is het plein in de kronieken opgedoken als Camaretten,
Cabinetten, Kabaretten en Kaboretten. Nog in 1976 kwam een
verslaggever van de Delfsche Courant erachter dat van de vier
straatnaamborden er twee Camaretten en twee Cameretten meldden. Pas
in 1997 besloot de gemeenteraad in Delft definitief dat het
Cameretten moest zijn.

Lees ook:Negentienvierenveertig en negentientweeënnegentig
Lees ook:Een statig Plein met een onooglijke naam
Lees ook:Fantasie over vlees doet smullen
Lees ook:Een moordkuil in het Nijmeegse hart
Lees ook:Een beetje Napoleon in Groningen