Categorie: "Internationaal klessebessen"

Mari Nawi

217 jaar geleden schreven twee aboriginals een lied, dat zij zongen op een schip onderweg naar Engeland. In die tijd werkten Australische aboriginals veelal in de scheepvaart, wanwege hun eigen kennis over water en boten. De onderzoeker Keith Vincent Smith ontdekte de oude tekst en het lied, afkomstig van twee aboriginals genaamd Bennelong en Yemerrawanne, en nam het oude lied op in een tentoonstelling genaamd Mari Nawi, in New South Wales in Australie. Mari Nawi betekent Grote Kano’s. Maar het lijkt in mijn ogen al heel erg op Marine en ook op Navy. Nu weet ik niet of dat er iets mee te maken heeft, en ik wil niet suggereren dat iemand hier iets verkeerd interpreteert, maar het is wel toevallig, oniedan…

De taal van Egypte

De oudste sporen van een geschreven taal vinden we in Egypte rond 3100 v.Chr. Het gaat daarbij om kleine groepjes schrifttekens, uitgebeiteld of met inkt gepenseeld op grafsteles, zegelstenen, potten, leistenen paletten of ivoren en houten labels. Over de herkomst van het schrift bestaan vele tegenstrijdige theorieën. De Egyptenaren zelf hebben zich er niet druk over gemaakt. Voor hen waren de hiërogliefen eenvoudigweg ‘het schrift van de woorden der goden’, een geschenk van de god der schrijfkunst Thot aan de mensheid. De hierogliefen waren een heel ingewikkelde beeldtaal die van links naar rechts, van voren en naar achteren gelezen kon worden en je deed er jaren over om het te snappen. Alleen vooraanstaande schrijvers mochten zich er in bekwamen. Degene die er voor de eerste keer in slaagde om hiërogliefen te ontcijferen was de Franse taalkundige Jean-François Champollion, in 1822. Hij riep iets van ‘Ik heb het!’ en toen zakte hij in elkaar. Hij was natuurlijk doodmoe van al die jaren denken. De hierogliefen waren eigenlijk een soort pictogrammen, die ze dus maakten, maar dan zelf ook weer jarenlang bestudeerden. Champollion krabbelde weer op en werd geroemd om zijn ontcijfering.

Sotheby veilt duurste boek ter wereld

Aankomende december wordt bij Sothebies New York het duurste boek ter wereld geveild, Birds of Amerika, door John James Audubon, met prachtige handgemaakte, zeer grote illustraties van vogels, uit de collectie van wijlen Baron Hesketh de 2e. Het boek bereikte 10 jaar geleden al een topwaarde op een veiling, en wordt dit jaar verwacht te worden verkocht voor een bedrag rond de 4 tot 6 miljoen dollar. Uit dezelfde collectie zal worden geveild een boek met 36 toneelstukken van William Shakespeare, getiteld First Folio, gepubliceerd in 1623. Het boek komt ook uit de prive-collectie van Baron Hesketh (Frederick Fermor-Hesketh), die een verwoed en obsessief verzamelaar was voor historische boeken en alleen het duurste en het beste wilde. Daarnaast kan worden geboden op unieke, nog nooit onderzochte brieven van Koningin Elizabeth, enkele zelfs door haar zelf geschreven (ze dicteerde voornamelijk). Volgens Sotheby is het opmerkelijk dat dergelijke boeken allemaal in 1 veiling worden geveild. De geschatte totaalwaarde: rond de 10 miljoen dollar.

Hoe taal je brein stuurt

Guy Deutscher is een onderzoeker aan de Universiteit van Manchester. Over een maand komt zijn nieuwste boek uit getiteld “Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages,” bij uitgever Metropolitan Books. Deutscher behandelt in zijn boek de kwestie dat taal en ook grammatica de sprekers verplicht aan bepaalde dingen te denken. De bekende grap ‘denk niet aan een gele citroen’ is daar een voorbeeld van. Zodra iemand dat zegt, denkt de luisteraar aan een gele citroen. Zo verplicht de franse taal de spreker om het geslacht van een woord te noemen, waardoor de luisteraar gaat leren opletten op feminiene of masculiene woorden. In het Engels is het veel minder onthullend. Een zinnetje als: gisteren zag ik mijn buurvrouw geeft meteen meer informatie dan een zinnetje als ‘I saw my neighbour yesterday…’ Zoals Benjamin Whorff beweerde dat ons brein voor het denken aan iets, afhankelijk is van taal, zo is dit onderzoek meer gericht op het idee dat taal ons verplicht over bepaalde dingen te denken…

Verrottingstrategie in Belgie

In de Belgische krant lees ik vandaag het woord verrottingsstrategie. Een verrottingsstrategie is een onderhandelingsstrategie, die leidt tot destructie.  Een vragende partij doet een verzoekske aan de tegenpartij. De tegenpartij willigt deze opzettelijk niet in. In reactie daarop wacht de vragende partij op het moment waarop de tegenpartij zelf iets nodig heeft. Daarop zeggen zij zelf ‘nee’. Door deze strategie vertraagt alles en worden lange tijd belangrijke gezamenlijke beslissingen niet genomen. Hierdoor verrot een heleboel moois. Onderwijs, beleid, politiek enzovoort. De federale staat is hierdoor volgens de Belgische kranten in gevaar.

Het woord verrottingsstrategie vind ik op zichzelf ergens opbeurend klinken. Omdat een strategie bewust ingezet wordt, kun je er ook bewust voor kiezen om hem niet te hanteren. De kans is niet groot, dat dit nu gaat gebeuren. Toch hoop ik dat de Vlamingen elkaar moedig toespreken. Ze hebben profijt van hun charmante taal. In een tijdschrift las ik de tip om ‘niet aan uw spaarcentjes te laten knabbelen’ en ook is er nog mogelijkheid om  ‘een heerlijke job te vinden.’ De tegenpartij heeft er vast ook oren naar.

Babyspeakers

In Frankrijk, bij uitstek een land waar men druk is met taal, is er een beroep ontstaan dat Babyspeaker heet. Als babyspeaker wordt je ingehuurd om met de baby des huizes in een taal te klessebessen, die de baby nog niet kent (niet dat hij al praat, maar voila). Zo kun je als babyspeaker worden ingehuurd om de baby Engels te leren, terwijl de ouders ondertussen zelf pogingen wagen om hem of haar Frans te leren verstaan. De babyspeaker is aktief met de baby; zo klessebest hij ertegen tijdens het wandelen naar het park, tijdens het maken van een snack, of tijdens het omkleden.

Babyspeaking is redelijk nieuw, maar heeft bij de Fransen al veel belangstelling verworven. Zo hebben ze bij Baby-Speakers.fr al een prijs gewonnen in 2009 voor beste taalverwervingsactiviteit. Ook hebben de iniatiefnemers van dit concept,  pakketten voor kleuters en voor iets oudere kinderen (teen speaking). Het programma klinkt heel nieuw, en anders, en is wellicht veel leuker dan ‘taalles.’ De educatieve aanpak is gebaseerd op de kennis rondom taalverwerving bij kinderen. http://www.baby-speaking.fr/en/

Wie de baby zelf niet kan begrijpen, kan natuurlijk ook van Derek Ogilvie leren babyfluisteren.

Wordnet, een bron van vreugd

WordNet: An Electronic Lexical Database is de uitgebreide online tool voor belangstellenden voor de Engelse taal, vooral interessant voor taalkundigen, om te gebruiken als database gericht op synoniemen. Wordnet is beschikbaar voor iedereen die de website bezoekt echter, en wordt telkens verder ontwikkeld door lexicografen van Princeton University. Het is enorm uitgebreid. Wordnet geeft vooral synoniemen en relaterende woorden terug. Zo kun je bij het woord ‘insure’ ook een zin krijgen met het woord ‘ensure’ om de betekenis duidelijk te maken. Wordnet beperkt zich tot zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden, bijwoorden en werkwoorden. Van de kennis wordt gebruik gemaakt om talen te leren aan onze nieuwe vrienden, de computers.

Samenzwering voor het Goede

Conspiracy for Good is een creatief gezelschap, onder leiding van Tim Kring, dat interactieve verhalen maakt met gebruik van video, internet, muziek, storytelling, en real life events. Op de grens van realiteit en fictie zet Conspiracy for Good zich in om werkelijke problemen op te lossen dmv storytelling. Zo kan de gebruiker/lezer bijvoorbeeld helpen om een  een bibliotheek in Zambia, op de Chataika Basic School, op te richten, die volgens de muziekvideoclip op de site eerder geboycot werd door een ‘bad guy’ genaamd Brickswell.

Het interactieve verhaal wordt verteld in een videoclip, gezongen door een zangeres genaamd Nadirah die haar carriere onderbrak om de kinderen in Zambia te helpen. Door de opzet van het verhaal met ‘bad guys’ en ‘good guys’ en ‘helpers’ wordt de kijker uitgenodigd een boek te lezen via www.wegivebooks.org/campaign/Conspiracy-For-Good/ en mee te doen. Namelijk: iedere keer dat iemand een boek online leest, (www.wegivebooks.org/campaign/Conspiracy-For-Good/ wordt er een werkelijk boek gestuurd naar de nieuwe op te zetten bibliotheek in Zambia. In samenwerking met Pearson Foundation. Leuk en slim en goed uitgevoerd.

The Office in Chinees

Wie de serie The Office kent, en liefhebber is, kan binnenkort rekenen op Chinese medeliefhebbers. De creator van de populaire tv-serie Ricky Gervais, die ook de zelfingenomen, slecht grappen makende manager David Brent speelt op een saai kantoor, vertrekt binnenkort naar China om daar het script te herschrijven en de serie aan te passen aan de humor van een Chinees/Aziatisch publiek. Zelf is hij er zeer content over. ‘How Cool is That’ schreeft hij enthousiast op zijn blog, ‘We’re going to China’. Ricky Gervais is naast de hoofdrolspeler eigenlijk ook de bedenker van de show, en van veel van de invulling van de karakters en gaf aan hiermee miljoenen te willen blijven verdienen.

Lisa kust Jack, o nee, andersom

In het Engels is het zo dat seks wordt beschreven met woorden, die suggereren dat een persoon een ander iets ‘aandoet.’ Dus Jack screws Samantha, Jack fucks Samantha, of Samantha fucks Jack. In het Nederlands kan dat ook maar minder goed dacht ik zelf zo. Jack neukt Samantha maar Jack vrijt met Samantha.  Door het woordje ‘met’  is het zo dat Samantha eigenlijk samen met Jack is. In het Engels is dat dus anders.

In de taal van liefde gebruikt men in het Engels wel uitdrukkingen die meer gezamenlijkheid aanduiden, maar dan met woorden die niks met seks te maken hebben. Dus Jack makes love to Samantha of Jack sleeps with Samantha of Jack goes to bed with Lisa. De woorden love, bed, sleep zijn niet seksueel. In het Nederlands kan je dus ook die liefdestaal gebruiken. Jack bedrijft de liefde met Samantha, Jack gaat naar bed met Lisa. Lisa op haar beurt doet dat ook met Jack, of met Samantha die nu natuurlijk even niks te doen had, daarna vrijt Jack MET Samantha en aait Lisa Samantha, die nu met Jack naar bed gaat. En dus is het nog gezamenlijker. Nou goed, je begrijpt, taal zegt meer dan duizend dingen.

Ik heb dit ook niet van mezelf, maar opnieuw van die leuke Engelse taalkundige uit Zomergasten van afgelopen Zondag.